Nguyễn Văn Sơn

22/11/2021

Mua máy vào năm 2017 đến nay vẫn chạy tốt, cần mở rộng quy mô nuôi tôm nên tiếp tục đồng hành cùng kim phát

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN